Datu privātuma politika

Atjaunināts: 06.11.2022

Šī datu vākšanas politika (turpmāk – politika/dokuments) sniedz informāciju par to, kāda personīgā rakstura informācija var tikt savākta no Jums kā ESN Latvija mājas lapas apmeklētāja, studenta vai organizācijas dalībnieka, kā arī šīs informācijas vākšanas iemesli, atsaucoties uz jūsu mijiedarbību ar organizāciju. Lūgums rūpīgi izlasīt šo rakstu, lai saņemt pilnīgu informāciju.

Datu pārzinis

Jūsu datu pārzinis, kas vāc, apstrādā un uzglabā konkrētu informāciju šajā gadījumā ir ESN Latvija, kura ir atbildīga par pareizu un strukturētu datu vākšanu, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

Informācija par datu pārzini:

ESN Latvija
Reģ. nr.:  40008265933
Adrese: Rīga, Raiņa bulvāris 19, LV-1050
e-pasts: esn@esn.lv

Par privātumu atbildīgās personas kontaktinformācija:

Anna Belova
Adrese: Rīga, Raiņa bulvāris 19, LV-1050
e-pasts: president@esn.lv
Tālrunis: +371 27809554

Personu datu vākšana un tās mērķi

ESN Latvija var vākt jūsu privāto informāciju vairākos veidos. Šīs informācijas saņemšanas veidi būs aprakstīti zemāk. Dati tiek savākti:

 • ESN Latvija dalībniekiem – dati tiek savākti un uzglabāti uz periodu, kad fiziskā persona ir aktīvs biedrības dalībnieks. Tiek savākta informācija par dalībnieku vārdiem, uzvārdiem, personas kodu, adresi/e-pasta adresi, kā arī citu nepieciešamo kontaktinformāciju (tel. nr., e-pasts, fakss), rakstiskā veidā atstātās atsauksmes/komentāri, korespondences dati, sīkdatnes interneta vietnē. Šie dati tiek savākti vairāku iemeslu dēļ:
  • Sekcijas dokumentu sagatavošana
  • Saziņai ar biedrības dalībniekiem un Erasmus/pilna/nepilna laika ārvalstu studentiem (mērķauditoriju)
  • Finansiālo formalitāšu kārtošanai.

Personas datu atklāšana trešajām personām

Personas dati var tikt atklāti trešajām personām šādos gadījumos:

 • To pieprasa tiesiskie akti un kompetentās atbildīgās iestādes (piem. VID);
 • Lai sniegtu informāciju par aktīvajiem dalībniekiem un to pienākumiem Erasmus programmas studentiem.
 • Sadarbības ietvaros, komunicējot ar ārpakalpojumu sniedzējiem/sadarbības partneriem, tiem attiecīgi neizplatot informāciju ārpus uzņēmumiem.
 • Atklāti pilnvarotiem biedrības dalībniekiem sadarbības veicināšanas nolūkos, ESN Latvija ikdienas darbības nodrošināšanai;
 • Atklāti pilnvarotiem darbiniekiem mājas lapas https://esn.lv apmeklēšanas analīzei, pamatojoties uz anonīmajiem sīkdatņu saglabātajiem datiem.

Piebilde: Dati par ESN Latvija biedrības dalībniekiem un studentiem, mājas lapas apmeklētājiem tiek nodoti ārpus Eiropas Savienības tikai citām Erasmus Student Network AISBL dalībvalstīm programmas un kooperācijas ietvaros.

Dati tiek uzglabāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams darbības un formalitāšu izpildei, vai attiecīgi pēc valsts prasībām un esošajiem likumiem.

Ārvalstu studentu un biedrības dalībnieku tiesības

Ņemot vērā to, ka ESN Latvija saņem, strukturizē un apstrādā Jūsu datus – Jums ir tiesības piekļūt ar jums saistītiem datiem 30 dienu laikā no rakstiska iesnieguma iesniegšanas dienas, kā arī jebkurā laikā pieprasīt mainīt vai dzēst šos datus. Uz šīm tiesībām neattiecās tikai tie dokumenti/dati, kas ir nepieciešami darījumu īstenošanai vai līgumu pastāvēšanai. Gadījumā, ja jūsu tiesības netiek ievērotas – jums ir tiesības vērsties uz Latvijas Datu valsts inspekciju.  Kontaktinformācija: http://www.dvi.gov.lv/lv

Ja atbilde uz kādu Jūs interesējošu jautājumu par ESN Latvija datu aizsardzības politiku šajā rakstā netika attēlota – lūdzam Jūs sazināties ar atbildīgo personu pa e-pastu: president@esn.lv